Hanna Zdanowska: historia życia i droga do sukcesu prezydenta Łodzi

Hanna Zdanowska to znana polska polityk. Urodziła się w mieście Łódź. To właśnie w swoim rodzinnym mieście Zdanowska osiągnęła sukces w polityce i lokalnym samorządzie. Trzykrotnie była wybierana na prezydenta miasta Łodzi. Po raz pierwszy Zdanowska objęła urząd w 2010 roku, stając się pierwszą kobietą prezydentem Łodzi. Zdanowska włożyła wiele wysiłku w rewitalizację swojego rodzinnego miasta. Oczywiście jej działania nie obyły się bez krytyki ze strony przeciwników. Jednak większość łodzian wyraziła swoje poparcie dla prezydenta miasta, a nawet odbyła marsz poparcia dla Zdanowskiej – podaje lodzski.eu.

Wczesne lata i edukacja

Hanna Elżbieta Zdanowska (z domu Aleksandrzak) urodziła się w Łodzi 23 marca 1959 roku. W rodzinnym mieście Zdanowska dorastała, zdobywała wykształcenie i budowała swoją karierę polityczną.

W Łodzi przyszły polityk ukończyła szkołę podstawową i liceum nr 26. Po zdaniu matury Hanna dostała się na Politechnikę Łódzką, na Wydział Inżynierii Lądowej i Architektury. Na uczelni Zdanowska studiowała na kierunku inżynieria środowiska.

Po ukończeniu studiów Hanna Zdanowska założyła własną firmę w branży odzieżowej. Przez sześć lat kierowała też biurem Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Przez pewien czas Zdanowska pracowała także w branży budowlanej. W latach 1980-tych była wykonawcą robót w łódzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym “Zachód”, które budowało osiedla mieszkaniowe na Radogoszczu i Retkini.

O życiu osobistym pani Zdanowskiej wiadomo niewiele. Wyszła za mąż w 1997 roku i rozwiodła się w tym samym roku. Z tego związku polityk ma syna, Roberta. Jest on artystą i absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Po nieudanym małżeństwie Zdanowska zaczęła spotykać się z przedsiębiorcą tekstylnym, który ma na imię Włodzimierz.

Początek kariery politycznej

Hanna Zdanowska rozpoczęła swoją karierę polityczną na początku lat 2000. W 2005 roku wstąpiła do centroprawicowej, liberalnej polskiej partii politycznej Platforma Obywatelska. W tym samym roku kandydowała do Senatu, wyższej izby polskiego parlamentu. Próba dostania się do parlamentu nie zakończyła się jednak sukcesem.

W 2006 roku Zdanowska została radną Rady Miejskiej w Łodzi, co stało się początkiem jej kariery w samorządzie. Funkcję tę pełniła przez rok, a w 2007 roku zrezygnowała z niej. Było to związane z tym, że Zdanowska awansowała na nowe stanowisko – wiceprezydenta Łodzi. Na tym stanowisku Zdanowska była odpowiedzialna za edukację, sport i finansowanie z funduszy strukturalnych UE.

Jesienią 2007 roku polityk została wybrana do Sejmu z listy partii Platforma Obywatelska. Zdanowska kandydowała do Sejmu z okręgu łódzkiego.

W Sejmie Hanna Zdanowska była wiceszefową komisji nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji „Przyjazne Państwo”. Ponadto polityk była zastępcą szefa parlamentarnej grupy przyjaźni z Tajwanem. Pod względem liczby posłów była to jedna z największych grup w polskim parlamencie.

W 2010 roku Zdanowska była przeciwna referendum w sprawie odwołania ówczesnego prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego.

Hanna Zdanowska – trzykrotna prezydent Łodzi

Mieszkańcy Łodzi trzykrotnie powierzyli Hannie Zdanowskiej pełnienie funkcji prezydenta miasta. Jak wiadomo, stanowisko to jest powszechne w Polsce, Szwajcarii, Niemczech i innych krajach. Prezydent miasta faktycznie pełni funkcje starosty. Jest wybierany przez mieszkańców miasta na czteroletnią kadencję.

Hanna Zdanowska po raz pierwszy kandydowała na prezydenta miasta w 2010 roku. W wyborach samorządowych była kandydatką od partii politycznej Platforma Obywatelska. Pierwsza tura wyborów odbyła się 21 listopada 2010 roku. Z wynikiem 34% Zdanowska zajęła pierwsze miejsce i otrzymała przepustkę do drugiej tury. W drugiej turze wyborów jej rywalem był Dariusz Joński. Łodzianka pokonała swojego politycznego przeciwnika znaczną przewagą głosów – polityk otrzymała prawie 61% głosów. Tym samym Zdanowska została wybrana na prezydenta miasta Łodzi. Zaprzysiężenie złożyła 13 grudnia 2010 roku. Tym samym Zdanowska została pierwszą kobietą w historii Łodzi, która została prezydentem Łodzi.

Hanna Zdanowska jako prezydent miasta wszystkie swoje wysiłki skupiła na kontynuacji rewitalizacji miasta i poprawie jego infrastruktury.

Prezydent zainicjowała przebudowę autostrady WZ, która łączyła dwa największe osiedla mieszkaniowe w mieście: Retkinię i Widzew, na wschodzie Łodzi. Również podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Zdanowskiej rozpoczęto budowę nowego budynku dworcowego dla największego w Polsce podziemnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Równocześnie trwały prace nad stworzeniem Nowego Centrum Łodzi i przekształceniem dawnej elektrociepłowni EC1 w centrum kultury i sztuki.

Zdanowskiej przypisuje się również projekt rewitalizacji budynków mieszkalnych w Łodzi.

Dzięki licznym inicjatywom, które udało się Zdanowskiej zrealizować, a które były korzystne dla miasta, w 2014 roku łodzianie po raz drugi udzielili jej wotum zaufania. Polityk wygrała pierwszą turę wyborów z wynikiem nieco ponad 54% głosów.

Podczas drugiej kadencji Zdanowskiej został wyremontowany stadion piłkarski profesjonalnego klubu Widzew Łódź oraz wyremontowane pomieszczenia wielu obiektów sportowych w mieście. W sumie z jej inicjatywy na inwestycje w życie sportowe miasta przeznaczono rekordową kwotę 400 mln zł. Ponadto prezydent walczyła o to, by Łódź stała się miejscem organizacji międzynarodowej wystawy Expo 2022, która jest platformą do prezentacji osiągnięć technicznych i technologicznych. Prawo do organizacji imprezy otrzymała jednak stolica Argentyny – Buenos Aires. Zamiast tego Łódź została wybrana na gospodarza Expo Horticultural 2029.

W 2015 roku aktywnie wspierała kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego.

W 2018 roku Zdanowska po raz trzeci została wybrana na Prezydenta Miasta Łodzi. Polityk ponownie wygrała w pierwszej turze z wynikiem nieco ponad 70% głosów.

Krytyka i nagrody

Trudno znaleźć polityka, którego działalność nie byłaby krytykowana. Krytyka opozycji nie ominęła też Hanny Zdanowskiej. Co więcej, podczas pierwszej prezydentury Zdanowskiej dwukrotnie próbowano zorganizować referendum w sprawie jej odwołania z zajmowanego stanowiska. Prezydent miasta była wówczas oskarżana o działania, które doprowadziły m.in. do wzrostu zadłużenia miasta, likwidacji placówek oświatowych i złego stanu komunikacji miejskiej. Rada miasta nie miała jednak wystarczającej liczby podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania Zdanowskiej.

W 2016 roku prokuratura oskarżyła Hannę Zdanowską o posługiwanie się fałszywymi dokumentami przy zawieraniu umów kredytowych w latach 2008-2009. Zdanowska zaprzeczyła wszelkim stawianym jej zarzutom. W listopadzie 2016 roku mieszkańcy Łodzi zorganizowali marsz poparcia dla prezydent miasta pod nazwą „Murem za Hanką”.

W grudniu 2019 roku Zdanowska została członkiem Europejskiego Komitetu Regionów, unijnego organu doradczego reprezentującego władze lokalne i regionalne w Unii Europejskiej.

Prezydent Łodzi ma wiele wyróżnień. W 2011 roku Zdanowska została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, w 2013 roku otrzymała Brązową Odznakę “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, w 2014 roku otrzymała Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia, a w 2015 roku Zdanowska otrzymała Order Odrodzenia Polski oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Hannę Zdanowską śmiało można nazwać kobietą sukcesu. Jednak jej głównym celem był nie osobisty sukces, ale działanie na rzecz rodzinnego miasta.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych: wyjątkowe święto teatralne w Łodzi

Wydarzenie o dość nietypowej i prowokacyjnej nazwie - Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, swoją historię zaczęło w 1994 roku w Łodzi. Festiwal jest w...

Urodzony w Zdołbunowie na Wołyniu – zasłynął w Łodzi: historia sukcesu artysty Stanisława Fijałkowskiego

Artysta i grafik S. Fijałkowski pochodzi z miejscowości Zdołbunów w Ukrainie, ale sławę i uznanie artysta zyskał w polskiej Łodzi. S. Fijałkowski był uczniem...
.,.,.,.